FAQ

Γιατί να κάνω ιστοσελίδα;

Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση πρέπει πρώτα να δούμε το είδος της σελίδας που θα δημιουργηθεί. Οι ιστοσελίδες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις προσωπικές και τις εμπορικές – επαγγελματικές.
Η πρώτη κατηγορία αφορά ανθρώπους που επιθυμούν την δημιουργία ενός ιστότοπου που θα χρησιμοποιείται κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Ένα παράδειγμα μιας προσωπικής ιστοσελίδας είναι μια βιογραφική σελίδα, όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να παρουσιάσει με όμορφο τρόπο την επαγγελματική του εμπειρία. Υπάρχουν επίσης πολλά άλλα είδη προσωπικών σελίδων, όπως σελίδες φωτογραφιών – album, σελίδες χόμπι και δραστηριοτήτων κα. Όλες αυτές οι ιστοσελίδες δεν έχουν τεράστιες απαιτήσεις για την δημιουργία τους, τη συντήρηση / ενημέρωση τους και γι’ αυτό το λόγο και το κόστος δημιουργίας τους είναι συνήθως χαμηλό.

Οι εμπορικές ιστοσελίδες από την άλλη πλευρά δημιουργούνται από επιχειρήσεις και επαγγελματίες με σκοπό την προβολή και ενημέρωση για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας είναι ένα απαραίτητο βήμα πλέον για κάθε πετυχημένη επιχείρηση καθώς είναι ένα σημαντικό εργαλείο marketing όπως επίσης και μια πλατφόρμα άμεσης επικοινωνίας με τους πελάτες. Τα πλεονεκτήματα ποικίλουν για το κάθε είδος εμπορικής ιστοσελίδας και τα πιο σημαντικά είναι:

 • Η ιστοσελίδα είναι η ιδανική επαγγελματική κάρτα για εσάς και την επιχείρηση σας.
 • Είναι μια λεπτομερής και μόνιμη διαφήμιση.
 • Είναι διαθέσιμη κάθε μέρα και κάθε ώρα για να την δει κάποιος υποψήφιος πελάτης.
 • Αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με ανταγωνιστές που δεν έχουν ιστοσελίδα.
 • Άριστο μέσο διαδραστικότητας και επικοινωνίας με υποψήφιους πελάτες.
 • Προσδίδει αξιοπιστία.
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι ιδιαίτερα εύκολο να την θυμάται κάποιος σε αντιδιαστολή με το τηλέφωνο ή την φυσική διεύθυνση ενός καταστήματος.

Γιατί να κάνω e-shop;

Δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop αποκτούνται αμέτρητες δυνατότητες για μια επιχείρηση. Οι βασικότερες είναι:

 • Αποκτάται πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά και σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο.
 • Εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση.
 • Οικονομική και συμφέρουσα λύση. Το κόστος δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι μηδαμινό σε σχέση με το κόστος την δημιουργία ενός πραγματικού καταστήματος.
 • Αυτοματοποιημένες Υπηρεσίες αγοράς-πώλησης και διαχείρισης αποθήκης.
 • Με χρήση διαφημίσεων (banners, links, προφίλ σε κοινωνικά site) και μιας πολιτικής CEO (Search Engine Optimization) το e-shop μπορεί να αποκτήσει σημαντική δυναμική.
 • Κατηγοριοποίηση προϊόντων, βαθμολόγηση και σχολιασμός προϊόντων από χρήστες, χρήση εικόνων και βίντεο για την προβολή και τέλος δυνατότητα έμφασης προσφορών.

Τι είναι δυναμική ιστοσελίδα;

Οι δυναμικές ιστοσελίδες είναι σήμερα το κυρίαρχο είδος ιστοσελίδων καθώς προσφέρουν μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις στατικές σελίδες. Οι στατικές σελίδες αποτελούνται κυρίως από κώδικα HTML και πέρα από τις περιορισμένες δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνοτροπίας, ήταν και αρκετά δύσκολο να διαχειριστεί κάποιος το περιεχόμενο τους.

Οι δυναμικές ιστοσελίδες πλέον απλουστεύουν τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιοκτήτες των σελίδων αλλά και οι χρήστες μπορούν ανανεώνουν το περιεχόμενο τους, χρησιμοποιώντας πίνακες διαχείρισης και χωρίς να παρεμβαίνουν άμεσα στον κώδικα μιας σελίδας. Το παραπάνω επιτυγχάνεται μέσω του μενού διαχείρισης της σελίδας ή CMS (Content Management System) όπου η προσθήκη περιεχομένου στην ιστοσελίδα γίνεται τόσο εύκολα όσο το να γράψει κάποιος το περιεχόμενο αυτό σε ένα κειμενογράφο (πχ. Microsoft Word).

Οι δυναμικές ιστοσελίδες ουσιαστικά αποτελούν μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή η οποία εκτελείται με την είσοδο κάποιου σε ένα δυναμικό site και προσφέρουν στους επισκέπτες δυνατότητες όπως να σχολιάσουν, να ψηφίσουν σε κάποια δημοσκόπηση, να συμπληρώσουν φόρμες κα.

Η δημιουργία μιας δυναμικής ιστοσελίδας είναι πιο περίπλοκη διαδικασία σε σχέση με την δημιουργία μιας απλής στατικής σελίδας. Το χρονικό διάστημα αλλά και ο βαθμός δυσκολίας που απαιτείται, εξαρτάται από το είδος της σελίδας που θέλουμε, τις δυνατότητες αλλά και την αισθητική. Με την ολοκλήρωση όμως της δημιουργίας του ιστότοπου, η προσθήκη του περιεχομένου γίνεται εύκολα μέσω της κονσόλας διαχείρισης. Η κονσόλα αυτή δεν είναι προσβάσιμη από τους επισκέπτες της σελίδας αλλά μόνο από τον διαχειριστή και με χρήση κωδικού.

Τα βασικότερα είδη δυναμικών ιστοσελίδων που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι:

 • Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) (πχ. Magento, WordPress, Joomla, Drupal κα.)
 • Blogs
 • Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops)
 • Forums

Τι βήματα χρειάζεται για την κατασκευή μίας ιστοσελίδας;

Για να κατασκευαστεί μία ιστοσελίδα ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 1. Απόκτηση Domain Name

Το Domain Name είναι το όνομα που θέλουμε να δώσουμε στην ιστοσελίδα μας. Πχ. www.wedoo.gr.

 1. Επιλογή Web Host

Ο Web Host είναι αυτός που θα παρέχει τον χώρο στον Web Server ώστε να «ανέβει» η ιστοσελίδα σας στο διαδίκτυο. Η επιλογή του κατάλληλου είναι πολύ σημαντική καθώς από αυτόν εξαρτώνται πολύ σημαντικά πράγματα όπως σταθερότητα, αντιμετώπιση προβλημάτων, υποστηριζόμενες δυνατότητες, κα.

 1. Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Το βήμα του σχεδιασμού της ιστοσελίδας αποτελείται και αυτό από τα δικά του βήματα τα οποία είναι ξεχωριστά για κάθε σελίδα καθώς κάθε σελίδα έχει και τις δικές της απαιτήσεις και ιδιομορφίες.

 1. Δοκιμή της ιστοσελίδας

Μετά τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας και αφού ανέβει στον Web Server πρέπει να ακολουθήσει μία διεξοδική δοκιμή της σελίδας ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν λάθη όπως «νεκρά» links , προβλήματα στην προβολή από διαφορετικούς browsers, παραλείψεις κα.

 1. Υποστήριξη της σελίδας

Μετά της ολοκλήρωση της σελίδας και την δοκιμή της, επιβάλλεται ανά τακτικά διαστήματα να γίνονται εργασίες συντήρησης όπως η καταχώρηση και βελτίωση της θέσης της σελίδας σε μηχανές αναζήτησης SEO. Η διαρκής προσαρμογή του περιεχομένου (Content) της σελίδας και της σχεδίασης της ώστε να ανανεώνεται κα.