Μεγαλύτερα tweets!!

Από το 2006 (έτος ίδρυσής του) μέχρι σήμερα το Twitter επιτρέπει στους χρήστες του να δημοσιεύουν tweets που περιέχουν μέχρι 140 χαρακτήρες. Πλέον περιορισμένος αριθμός χρηστών μπορεί να κοινοποιήσει μεγαλύτερα tweets, των 280 χαρακτήρων, με σκοπό στο μέλλον να δωθεί αυτή η δυνατότητα σχεδόν σε όλους τους χρήστες του. Η ανάγκη για αύξηση των χαρακτήρων […]

Από το 2006 (έτος ίδρυσής του) μέχρι σήμερα το Twitter επιτρέπει στους χρήστες του να δημοσιεύουν tweets που περιέχουν μέχρι 140 χαρακτήρες. Πλέον περιορισμένος αριθμός χρηστών μπορεί να κοινοποιήσει μεγαλύτερα tweets, των 280 χαρακτήρων, με σκοπό στο μέλλον να δωθεί αυτή η δυνατότητα σχεδόν σε όλους τους χρήστες του.
Η ανάγκη για αύξηση των χαρακτήρων των tweets κρίθηκε αναγκαία καθώς για πολλούς χρήστες ήταν δύσκολο να εκφράσουν τις σκέψεις τους σε μόλις 140 χαρακτήρες, όπως αναφέρεται στο Blog Post του Twitter. Σημαντικός παράγοντας ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των χαρακτήρων μιας δημοσίευσης αποτέλεσε η γλώσσα στην οποία κοινοποιούν οι χρήστες.
Για παράδειγμα, όσοι χρησιμοποιούν αγγλικά συχνά χρειάζοταν να κοινοποιούν 2 ή περισσότερα tweets προκειμένου να γράψουν όλα όσα θέλουν να εκφράσουν. Ωστόσο ο περιορισμένος αριθμός χαρακτήρων δεν αποτέλεσε πρόβλημα για τους λαούς της Ασίας, καθώς χρήστες από Κίνα, Ιαπωνία και Κορέα μπορούν να εκφραστούν με λιγότερα γράμματα λόγω της φύσης της γλώσσας τους. Για το λόγο αυτό, οι παραπάνω χώρες θα εξαιρεθούν από την αύξηση χαρακτήρων και θα συνεχίσουν να έχουν όριο τους 140 χαρακτήρες.