Προσθήκη Ad-blocker στον Chrome

Η Google ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ενσωματωθεί Ad-blocker στον Chrome ο οποίος θα μπλοκάρει και τις διαφημίσεις της ίδιας αν δεν τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα. Το γεγονός αυτό είναι απόρροια της συμμετοχής της στην Ένωση για Καλύτερες Διαφημίσεις. Πρόκειται για μια ομάδα που ασχολείται με τη μελέτη και παροχή συγκεκριμένων προτύπων με στόχο τη βελτίωση των […]

Η Google ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ενσωματωθεί Ad-blocker στον Chrome ο οποίος θα μπλοκάρει και τις διαφημίσεις της ίδιας αν δεν τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα.
Το γεγονός αυτό είναι απόρροια της συμμετοχής της στην Ένωση για Καλύτερες Διαφημίσεις. Πρόκειται για μια ομάδα που ασχολείται με τη μελέτη και παροχή συγκεκριμένων προτύπων με στόχο τη βελτίωση των διαφημίσεων. Έτσι ανεξάρτητα από το που προέρχονται, όσες διαφημίσεις δεν τηρούν αυτά τα πρότυπα θα μπλοκάρονται.
Διαφημίσεις τέτοιους είδους είναι:

  • Διαφημίσεις που διακόπτουν, δηλαδή ο χρήστης πρέπει να περιμένει λίγα δευτερόλεπτα πριν διαβάσει το άρθρο
  • Διαφημίσεις που διακόπτουν τη ροή της πληροφορίας, για παράδειγμα οι pop up
  • Διαφημίσεις που αποσπούν την προσοχή, όπως με ήχο ή που αναβοσβήνουν
  • Διαφημίσεις που περιορίζουν την εμπειρία του χρήστη , αφού αργεί να φορτώσει ο ιστότοπος

Ο Ad-blocker αναμένεται να προστεθεί στον Chrome αρχές του 2018 και πρακτικά τότε θα δούμε αν λειτουργεί όπως ήθελαν οι χρήστες ή θα χρησιμοποιούν έναν add-on για το μπλοκάρισμα των διαφημίσεων.
Οι υπόλοιποι browsers δεν είναι ακόμα γνωστό αν θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Google.