Τι είναι το digital branding και πώς θα το κάνετε σωστά;

digital brandning, digital marleting

Όπως υποσχεθήκαμε και στο προηγούμενό μας άρθρο, είναι η ώρα να αναλύσουμε το Digital Branding.
Το Digital Branding είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς όρους marketing που έχει εισέλθει στο χώρο των marketeers.

Παλαιότερα, η εφαρμογή του περιοριζόταν στα websites και στα email. Την τελευταία δεκαετία με την εμφάνιση των διαφόρων social media, ο όρος αυτός ενισχύθηκε πολύ εξαιτίας του πλήθους των μέσων και πλατφορμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ας δώσουμε τον ορισμό του digital branding:

Με τον όρο Digital Branding ονομάζουμε το σύνολο των digital ενεργειών για την δημιουργία ισχυρής εταιρικής ταυτότητας και αξιόπιστης online παρουσίας με στόχο την προσέλκυση νέων πελατών και διατήρηση των υφιστάμενων.

Ποια είναι τα βήματα για τη δημιουργία μιας στρατηγικής digital marketing;

1. Καθορισμός του κοινού και των χαρακτηριστικών αυτού

Ένα πολύ σημαντικό βήμα στην διαμόρφωση της στρατηγικής μας, είναι να γνωρίζουμε όλα τα χαρακτηριστικά που την επηρεάζουν.
Συγκεκριμένα, πρέπει να δείτε:

Στοχευόμενες αγορές:  ποιες είναι οι αγορές και ποια τα χαρακτηριστικά αυτών στις οποίες στοχεύει η επιχείρηση

Ανάγκες πελατών:  ποια είναι τα επιμέρους χαρακτηριστικά των πελατών και ποιες οι ανάγκες τους

Διαφοροποίηση:  ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα διαφοροποίηση την επιχείρηση από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό

2. Επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών μεθόδων και πλατφορμών

Πλέον, υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων άλλα και πλατφορμών που μπορούμε να επιλέξουμε προκειμένου να υλοποιήσουμε την στρατηγική μας. Το να συμπεριλάβουμε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες δεν σημαίνει απαραιτήτως και ότι θα επιτύχουμε το στόχο μας, καθότι κάθε πλατφόρμα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και κοινά. Για να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητά μας, θα πρέπει να επιλέξουμε πλατφόρμες που ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά των πελατών που στοχεύουμε.

Οι πλατφόρμες δραστηριοποίησης στο digital marketing είναι οι παρακάτω

Website: το website της επιχείρησης θα πρέπει να υποστηρίζει σε αισθητικό άλλα και τεχνικό επίπεδο της εικόνα της επιχείρησης. Ο σχεδιασμός του θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των κοινών στα οποία στοχεύει. Για παράδειγμα, εάν το κοινό μας αποτελείται κυρίως από οικογένειες ηλικίας 35- 50 ετών θα επιλέξουμε χρώματα και περιεχόμενο που θα αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης σας και θα είναι ελκυστικά για αυτούς.
Η ιστοσελίδα σας επίσης πρέπει να ακολουθεί το γενικό branding της επιχείρησης, καθώς είναι ακόμα μια εικόνα της.

Content Marketing: Η δημιουργία περιεχομένου (είτε γραπτού κειμένου ή και εικόνας – βίντεο) παίζει καθοριστικό ρόλο στις σύγχρονες τεχνικές για digital branding καθώς ενισχύουν την παρουσία και εικόνα της επιχείρησης σε μηχανές αναζήτησης αλλά και στα μάτια των επισκεπτών.

Social Media: Όπως έχουμε πει υπάρχει μια πληθώρα μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να επιλεγούν αυτά στα οποία θα συναντήσουμε τα target groups και να τα τροφοδοτήσουμε με περιεχόμενο που θα αναδείξουν την επιχείρησή μας.  Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε και τα review sites που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της επιχείρησης. Σίγουρα το Facebook και το Instagram είναι πολύ δημοφιλείς πλατφόρμες, αλλά είστε σίγουροι ότι είναι τα καλύτερα κανάλια που θα σας βρουν οι δυνητικοί σας πελάτες;

E-mail Marketing: Με την σωστή χρήση των τεχνικών e-mail marketing μπορούμε να δημιουργήσουμε νέους πελάτες αλλά και να διατηρήσουμε επικοινωνία με τους υφιστάμενους.
Πριν το επιχειρήσετε αυτό, μελετήστε καλά τον τίτλο του e-mail σας, καθώς πολλές φορές μπορεί να πάει στο φάκελο με τα ανεπιθύμητα, αν υπερβεί το όριο των λέξεων ή δεν βάλετε τα σωστά σημεία στίξης.

Υλοποίηση της Digital Branding στρατηγικής

Εάν έχουμε διαμορφώσει την στρατηγική μας, θα πρέπει να περάσουμε στην φάση της υλοποίησης.

Δύο χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διέπουν την υλοποίηση είναι η συνέπεια και συνεχή παρακολούθηση.

Συνέπεια

Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συνεπής στην εκπλήρωση της στρατηγικής μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί content calendars στα οποία έχουμε σημειώσει την ημερομηνία, θεματολογία και μέσο μετάδοσης των μηνυμάτων. Η συνέπεια είναι ένα στοιχείο που επιβραβεύεται από τα διάφορα social media και τις μηχανές αναζήτησης.

Συνεχή παρακολούθηση

Για να επιτύχουμε την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει συνεχώς να μετράμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα των ενεργειών μας.
Με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων, μπορούμε να εκτελούμε αλλαγές και να μετράμε τα αποτελέσματα αυτών. Χρησιμοποιείστε τα δεδομένα που σας δίνει τόσο η ιστοσελίδα σας, όσο και τα social media, και προσπαθήστε να προσαρμόζετε τη στρατηγική σας σε αυτές τις πληροφορίες.

Να θυμάστε.. Make mindfull decisions. Στηριχτείτε σε δεδομένα για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Δημιουργείστε τη στρατηγική σας και ακολουθείστε τη πιστά!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας!